Szczecińskie Centrum Świadczeń
Biuletyn Informacji Publicznej

Pytania i odpowiedzi

Lista pytań:

  1. Czy uczniowi gimnazjum zamieszkałemu w Szczecinie, a dojeżdżającemu do szkoły w Policach przysługuje dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania?
  2. Czy można ubiegać się o zasiłek rodzinny na dziecko, które studiuje
  3. Po urlopie macierzyńskim zakład pracy rozwiązał ze mną stosunek pracy. Czy mam prawo ubiegać się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego?
  4. Jestem osobą rozwiedzioną. Ojciec dziecka nie wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego. Czy przysługuje mi dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka?
  5. Kiedy należy składać wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego?Lista pytań i odpowiedzi:

 

2. Czy uczniowi gimnazjum zamieszkałemu w Szczecinie, a dojeżdżającemu do szkoły w Policach przysługuje dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania?

Odp.: Dodatek taki przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w      której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności albo  w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej. W związku z tym jeśli uczeń gimnazjum nie posiada orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i nie uczy się w gimnazjum artystycznym to osoba ubiegająca się oświadczenia rodzinne na to dziecko nie otrzyma dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.

 

3. Czy można ubiegać się o zasiłek rodzinny na dziecko, które studiuje?

Odp. Jeśli studiujące dziecko nie posiada orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawność ta powstała przed 21 rokiem życia lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności nie przysługuje na nie zasiłek rodzinny.

 

4. Po urlopie macierzyńskim zakład pracy rozwiązał ze mną stosunek pracy. Czy mam prawo ubiegać się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego?

Odp.: Niestety nie. Do urlopu wychowawczego uprawniona jest osoba zatrudniona, co winna potwierdzić odpowiednim zaświadczeniem.

 

5. Jestem osobą rozwiedzioną. Ojciec dziecka nie wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego. Czy przysługuje mi dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka?

Odp.: Nie, gdyż dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

  1. drugi z rodziców dziecka nie żyje, 
  2. ojciec dziecka jest nieznany,
  3.  powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Jeśli ojciec dziecka nie wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego może Pani ubiegać się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

 

6. Kiedy należy składać wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego?

Odp.: Ustawodawca nie przewidział ram czasowych dla osób ubiegających się o dodatki mieszkaniowe w związku z tym wnioski przyjmowane są przez cały miesiąc, a dodatek przysługuje przez 6 miesięcy od miesiąca następującego po miesiącu w którym wpłynął wniosek.


Szczecińskie Centrum Świadczeń © 2018 - swiadczenia.szczecin.pl ; bip.swiadczenia.szczecin.pl

Kontakt techniczny: gtwardowski@um.szczecin.pl; m.kaminski@um.szczecin.pl